Wednesday, February 21, 2024

Privaatsuspoliitika

Üldine
Töötleme isikuandmeid vastavalt põhimõtetele, mis on välja toodud selles privaatsuspoliitikas. Palun leidke aega, et antud privaatsuspoliitikaga tutvuda ning võtke meiega ühendust, kui teil tekib sellega seoses küsimusi.
Käesolevast privaatsuspoliitikast leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid oma veebilehe kaudu kogume ja milleks neid kasutame. Austame teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. Seega leiate privaatsuspoliitikast informatsiooni ka selle kohta, kuidas oma õigusi teostada.
Olge palun teadlik, et võime oma privaatsuspoliitikat uuendada ning tehtud muudatused jõustuvad koheselt. Kehtiva privaatsuspoliitika versiooni leiate alati lehelt https://autogamma.ee/
Veebilehe sirvimise statistika
Nagu paljud teisedki veebilehed, kogume statistikat selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. Taoline statistika on vajalik selleks, et saaksime paremini aru oma külastajate käitumisest ning et saaksime parandada oma veebilehe kasutajakogemust. Veebilehe külastajate kohta salvestatakse muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebilehe külastamise sessiooni pikkus, külastatud lehed ning külastaja asukoht. Külastajate kohta kogutud andmeid kasutame vaid anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga. Veebilehe külastajate kohta kogutud informatsiooni analüüsimiseks kasutame tööriista Google Analytics.
Küpsised
Nagu enamik teisigi veebilehti, kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või seadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või kui liigute ühelt lehelt teisele.
Kasutame küpsiseid veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks ja veebiliikluse analüüsimiseks.
Teil on võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist oma arvutisse keelata või piirata. Samuti saate kõik küpsised, mis on seni teie arvutisse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siiski, kui keelate või piirate küpsiste salvestumist oma arvutisse, ei pruugi teatud funktsionaalsused töötada.
Kasutame oma veebilehel järgmiseid küpsiseid:
Google Analytics küpsised – kasutame taolisi küpsiseid oma veebilehe liikluse analüüsimiseks. Peamiselt kasutame Google Analytics küpsiseid, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis  veebilehti külastatakse, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad meie veebilehele tulevad. Taoline info on oluline meile selleks, et saaksime paremini mõista oma veebilehe külastajate käitumist ja parandada seeläbi oma veebilehe kasutajakogemust.
Kellega võime jagada teie isikuandmeid?
Me ei jaga, rendi, müü ega avalikusta mingil muul viisil isikuandmeid, mida kogume oma veebilehe
kaudu, välja arvatud järgmistel juhtudel:
 • Me võime avalikustada informatsiooni, mida kogume teie kohta, oma lepingulisteleteenusepakkujatele, kui taoline avalikustamine võimaldab neil osapooltel meile teostada ärilist, professionaalset või tehnilist tuge.
 • Samuti võime avalikustada kolmandate osapooltega anonüümset informatsiooni, mida oma veebilehe kaudu kogume. Näiteks võime avalikustada oma veebilehe külastajate arvu või muud statistilist informatsiooni.
Turvalisus
Selleks, et saaksime tagada isikuandmete turvalisuse, mida jagate meiega meie veebilehel olevate kontaktivormide kaudu, kasutame tehnoloogiat, mis krüpteerib kontaktivormidesse sisestatud informatsiooni. Lisaks kasutame täiendavaid meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata avalikustamise eest. Palun olge teadlikud, et vaatamata meie parimatele kavatsustele ja antud privaatsuspoliitikas loetletud põhimõtetele, ei saa me garanteerida, et taoline andmete edastamine ja krüpteerimismeetodid tagavad 100-protsendilise turvalisuse.
Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada
Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses loetletule, on teil järgnevad õigused:
 • õigus taotleda juurdepääsu teie isikuandmetele;
 • õigus nõuda teie isikuandmete parandamist;
 • õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist;
 • õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele;
 • õigus nõuda teie isikuandmete ülekandmist;
 • kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusoleku tagasivõtmisele.
Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks, võtke meiega ühendust allpool oleva e-posti aadressi teel.
Kui arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust eespool viidatud e-posti aadressil. Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon (AKI).

Privaatsuspoliitika

Üldine
Töötleme isikuandmeid vastavalt põhimõtetele, mis on välja toodud selles privaatsuspoliitikas. Palun
leidke aega, et antud privaatsuspoliitikaga tutvuda ning võtke meiega ühendust, kui teil tekib sellega
seoses küsimusi.
Käesolevast privaatsuspoliitikast leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid oma
veebilehe kaudu kogume ja milleks neid kasutame. Austame teie õigusi, mis teil on seoses oma
privaatsuse kontrollimisega. Seega leiate privaatsuspoliitikast informatsiooni ka selle kohta, kuidas oma
õigusi teostada.
Olge palun teadlik, et võime oma privaatsuspoliitikat uuendada ning tehtud muudatused jõustuvad
koheselt. Kehtiva privaatsuspoliitika versiooni leiate alati lehelt https://autogamma.ee/
Veebilehe sirvimise statistika
Nagu paljud teisedki veebilehed, kogume statistikat selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte
kasutavad. Taoline statistika on vajalik selleks, et saaksime paremini aru oma külastajate käitumisest
ning et saaksime parandada oma veebilehe kasutajakogemust.
Veebilehe külastajate kohta salvestatakse muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja
versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebilehe külastamise sessiooni pikkus,
külastatud lehed ning külastaja asukoht. Külastajate kohta kogutud andmeid kasutame vaid anonüümsel
kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga.
Veebilehe külastajate kohta kogutud informatsiooni analüüsimiseks kasutame tööriista Google Analytics.
Küpsised
Nagu enamik teisigi veebilehti, kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille
veebileht salvestab teie arvutisse või seadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel
pikema aja jooksul meeles pidada teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui
külastate veebilehte uuesti või kui liigute ühelt lehelt teisele.
Kasutame küpsiseid veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks ja veebiliikluse analüüsimiseks.
Teil on võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist oma arvutisse keelata või piirata. Samuti saate
kõik küpsised, mis on seni teie arvutisse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma
isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siiski, kui keelate või piirate küpsiste salvestumist oma
arvutisse, ei pruugi teatud funktsionaalsused töötada.
Kasutame oma veebilehel järgmiseid küpsiseid:
Google Analytics küpsised – kasutame taolisi küpsiseid oma veebilehe liikluse analüüsimiseks. Peamiselt
kasutame Google Analytics küpsiseid, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis
veebilehti külastatakse, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad meie veebilehele tulevad. Taoline
info on oluline meile selleks, et saaksime paremini mõista oma veebilehe külastajate käitumist ja
parandada seeläbi oma veebilehe kasutajakogemust.
Kellega võime jagada teie isikuandmeid?
Me ei jaga, rendi, müü ega avalikusta mingil muul viisil isikuandmeid, mida kogume oma veebilehe
kaudu, välja arvatud järgmistel juhtudel:
 • Me võime avalikustada informatsiooni, mida kogume teie kohta, oma lepingulisteleteenusepakkujatele, kui taoline avalikustamine võimaldab neil osapooltel meile teostada ärilist, professionaalset või tehnilist tuge.
 • Samuti võime avalikustada kolmandate osapooltega anonüümset informatsiooni, mida oma veebilehe kaudu kogume. Näiteks võime avalikustada oma veebilehe külastajate arvu või muud statistilist informatsiooni.
Turvalisus
Selleks, et saaksime tagada isikuandmete turvalisuse, mida jagate meiega meie veebilehel olevate
kontaktivormide kaudu, kasutame tehnoloogiat, mis krüpteerib kontaktivormidesse sisestatud
informatsiooni. Lisaks kasutame täiendavaid meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata
avalikustamise eest.
Palun olge teadlikud, et vaatamata meie parimatele kavatsustele ja antud privaatsuspoliitikas loetletud
põhimõtetele, ei saa me garanteerida, et taoline andmete edastamine ja krüpteerimismeetodid tagavad
100-protsendilise turvalisuse.
Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada
Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses loetletule, on teil järgnevad õigused:
 • õigus taotleda juurdepääsu teie isikuandmetele;
 • õigus nõuda teie isikuandmete parandamist;
 • õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist;
 • õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele;
 • õigus nõuda teie isikuandmete ülekandmist;
 • kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusoleku tagasivõtmisele.
Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks, võtke meiega ühendust allpool oleva e-posti aadressi teel.
Kui arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust eespool viidatud e-posti
aadressil. Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline
elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon (AKI).
Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks, võtke meiega ühendust allpool oleva e-posti teel.
Kui arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust e-posti teel. Teil on ka õigus
esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks
Eesti Andmekaitse Inspektsioon (AKI).